Fout
  • XML Parsing Error at 1:331. Error 9: Invalid character
´╗┐

Boekingsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

commentSurfana VOF (hierna: Surfana) bemiddelt tussen particuliere verhuurders en klanten voor het afsluiten van contracten voor vakantie-accommodaties, surfcamps en overige diensten. Surfana is bemiddelaar, geen reisorganisatie. Surfana vertegenwoordigt partners bij het tot stand komen en afsluiten van contracten.

1. Afsluiten contract

1.1 Met een elektronische (via de website) boeking sluit u een verplichtend contract met Surfana af voor bemiddeling voor een vakantie-accommodatie. Surf camp of overige dienst. Met het aannemen van een aanbod op Surfcampfuerteventura.nl doet de klant een verplichtende inschrijving op basis van een contract voor het leveren van een dienst. Surfana behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren. Een contract komt pas dan tot stand als Surfana of de dienstverlener de boeking schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan de klant bevestigd heeft.

1.2 De klant verplicht zich de hem toegekomen boekingsbevestiging meteen op juistheid te controleren en Surfana over onjuistheden te berichten. Het berichten over onjuistheden moet meteen, doch uiterlijk na drie dagen, plaatsvinden. Te late meldingen over onjuistheden of afwijkingen geven geen recht op annulering van het contract.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Tegenover klanten neemt Surfana de verantwoordelijkheid voor een correcte bemiddeling te zorgen in het kader van de plicht tot zorgvuldigheid van een fatsoenlijke ondernemer. Surfana is wat dit contract betreft in principe alleen aansprakelijk voor fouten bij toegezegde eigenschappen, bij een schending van de verlening van de hoofddienst, alsook in overige gevallen van schending van contractuele verplichtingen maar uitsluitend bij opzettelijke en ernstige nalatigheden. De aansprakelijkheid van Surfana is in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de waarde van de geboekte reis, in ieder geval echter voor voorziene en typische schade.

2.2 Surfana is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheden van de schending van de plicht, indien dit geen essentiŰle contractuele verplichtingen zijn, schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel betreffen, of aanspraken zijn op de wet productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor schendingen van de plicht door medewerkers die helpen deze plicht uit te voeren.

3. Betaling

3.1 Bij het afsluiten van een contract wordt er een aanbetaling verwacht van 15% van de totale waarde van het contract. Deze aanbetaling is voor de desbetreffende partner(s) waarmee Surfana VOF een contract heeft afgesproken.

3.2 Het restant van het openstaande bedrag kan op locatie worden voldaan of overgemaakt worden op de rekening van de debetreffende partner. Hierover wordt nog geinformeerd nadat de boeking is gemaakt.

4. Paspoort, visa en gezondheidsbepalingen

4.1. Elke klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften wat betreft gezondheid, paspoort en visa tijdens de binnen- en buitenlandse heen- en terugreis.

5. Annulering

5.1 De klant kan op elk moment voor het begin van de reis afzien van het bemiddelingscontract en de geboekte reis (annulering). Bepalend tijdstip is de ontvangst van het annuleringsbericht bij de betrokken dienstverlener (verhuurder, tour operator). Het is aan te bevelen de annulering schriftelijk of per e-mail mee te delen. Een annulering kan, al naar gelang tour operator en tijdstip van de annulering, kosten met zich meebrengen. 

Als de klant besluit de reis tot 30 dagen voor vertrek te annuleren zal het bedrag wat is aanbetaald (tussen de 15% en 20%) als kosten worden berekend en daardoor niet worden vergoed.

Als de klant besluit tussen de 15 en 30 dagen voor vertrek de reis te annuleren zal 50% van de totale kosten worden berekend.

Als de klant besluit om tussen 15 dagen en de dag van aankomst de reis te annuleren dan wordt 100% van de reis doorberekend.

6. Verzekering

6.1 Het is aanbevelenswaardig een annuleringsverzekering af te sluiten. Een reiskostenverzekering voor ziektekosten is ook voor een vakantie in Europa verstandig. Ook kleine ongelukken kunnen aanzienlijke kosten met zich mee brengen, die door de wetttelijke verzekering niet per se vergoed worden.

7. Bescherming van gegevens

7.1 Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. De verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens die bij ons bekend zijn gemaakt, gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of openbaren.

8. Autoverhuur

8.1 Als de klant ervoor kiest een auto te huren is de klant ervan bewust dat de minimum leeftijd 23 is, en degene die de auto gaat besturen minimaal een jaar lang zijn of haar rijbewijs heeft. Mocht dit ondanks het feit dat het nadrukkelijk op de website vermeld staat en in deze voorwaarde is terug te vinden over het hoofd worden gezien, dan worden de aanbetalings bedragen alsnog als kosten doorberekend.

8.2 Alle overige verhuur voorwaarde, moet op het vliegveld van Fuerteventura bij de partner van Surfana voor worden getekend. Op het moment dat de klant niet akkoord gaat met de voorwaarde die de partner opstelt zal het aanbetalingsbedrag komen te vervallen en worden terug betaald aan de klant.

9. Leeftijd

Klant dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om het contract tot stand te laten komen. Indien een klant jonger is hebben wij een schriftelijk (email) akkoord nodig van de ouders. Ook deze kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en dienen voorzien te zijn van een handtekening.

10. Slotbepalingen

10.1 Als een van de voorgaande bepalingen ongeldig is of wordt, dan behouden de andere bepalingen toch hun geldigheid. De geldigheid van het contract als geheel blijft onaangetast. De ongeldigheid van het bemiddelde reiscontract (met een verhuurder) tast de geldigheid van het bemiddelingscontract (met Surfana) niet aan.

10.2 De klant / reiziger kan de bemiddelaar alleen in de standplaats van de bemiddelaar aanklagen. Als de bemiddelaar de klant/reiziger wil aanklagen dan is de woonplaats van de klant maatgevend, tenzij de aanklacht gericht is tegen geregistreerde handelaren, tegen personen die geen bevoegde rechter in hun thuisland hebben, tegen personen die na het afsluiten van het contract hun woon- of verblijfplaats naar het buitenland verlegd hebben, of als de woon- of verblijfplaats van de klant / reiziger op het moment van de aanklacht onbekend is. In al die gevallen is de woonplaats van de bemiddelaar maatgevend.

11. Contract partner

Surfana
Van Oldenbarneveldtstraat 8/II
1052KA Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
023-6200091

Aanbiedingen ontvangen?

E-mail Address: (*)
Invalid Input
Je voornaam: (*)
Invalid Input
Je achternaam: (*)
Invalid Input

Contact

Kantoor

Calle Jose Segura Torres 3║
35650 Corralejo

Fuerteventura

Verstuur een email

(0034) 626074284